Quảng Cáo Online - Danh sách khách hàng

logo
Sự kiện tiêu biểu

Phần mềm gửi email STP EMAIL MARKETING

(Người Chia Sẻ) - Phần mềm gửi email hàng loạt miễn phí STP Email Marketing Sao Tiên Phong cho ra đời dòng sản phẩm Email Marketing sử dụng vĩnh viễn hoàn....

Phong Việt Group - Chuyên nhận rip, thiết kế, cung cấp: Template blogspot, template blogger chuẩn SEO, Tối ưu website, tích hợp tin tức, giỏ hàng cho blogger bán hàng...

Phần mềm gửi email hàng loạt miễn phí STP Email Marketing
Sao Tiên Phong cho ra đời dòng sản phẩm Email Marketing sử dụng vĩnh viễn hoàn toàn miễn phí. Nhằm giúp các doanh nghiệp hay cá nhân quảng cáo thương hiệu mình qua internet.

1. Khai báo tài khoản gửi email
Bước 1: Chọn tab Danh sách người gửi
Bước 2: Nhấn Mới
Bước 3: Khai báo thông tin người gửi

Tên: Tên người gửi
Email: địa chỉ email người gửi
Mật khẩu: Gõ mật khẩu email
Máy chủ gửi email, cổng gửi, sử dụng SSL, máy chủ nhận email, cổng nhận: được ngầm định không phải khai báo.
Bước 4: Nhấn kiểm tra kết nối địa chỉ email
Bước 5: Nhấn Lưu
2. Tạo danh sách email khách hàng
Bước 1: Chọn Tab nhóm người nhận
Bước 2: Nhấn thêm Mới và đặt tên nhóm

Bước 3: Khai báo thông tin
Nhóm người nhận: Ngầm định lấy theo tên nhóm mới tạo
Email: Địa chỉ email người nhận email
Tên: Tên người nhận email
Công Ty: Công ty người nhận email
Chức vụ: Chức vụ người nhận email
Bước 4: Nhấn Lưu.
Lưu ý ngoài ra phần mềm có chức năng import dữ liệu từ excel, text, scv hoặc tìm kiếm danh sách email trên website.
3. Soạn nội dung gửi email
Bước 1: Nhân thêm Mới
Bước 2: Đặt tên nội dụng gửi email
Bước 3: Soạn nội dung, file đính kèm (nếu có),
Bước 4: Nhấn Lưu ( CTR + S)
4. Gửi email theo danh sách
Bước 1: Chọn nhóm người nhận
Bước 2: Chọn nội dung cần gửi
Bước 3: Nhấn Gửi
Các chức năng nâng cao trong phần mềm STP Email Marketing
1.  Chèn tên, chức vụ, công ty vào nội dung gửi email
2. Tìm kiếm email trên các website diễn đàn.
3. Import danh sách email từ excel, text, scv
4. Kiểm tra và loại bỏ các email bị lỗi

Xem thêm>>

Xem thêm>>

hotline0964 770 500